mandag 27. oktober 2008

Vurdering som motiverer til læring

Har vært på konferanse om vurdering. Jeg slått av hvor mange som fortsatt bruker papir og blyant til vurderingsarbeidet. Utallige ringpermer ble fylt med flotte vurderingslogger av ulike slag. Maskintilgang i klasserommene ble nevnt som hovedårsak til papirveldet. Ganske klart at det ligger gevinster i digitalisering. En var også redd for at foreldre påvirket elever om vurderingsarbeidet skulle gjøres hjemme, hvor maskintilgangen var bedre enn på skolen. Lærere oppdaget at elevenes svar var mer selvkritisk om vurderingen var gjort hjemme heller enn på skolen.

Ingen kommentarer: