mandag 1. desember 2008

Diglib og "disruptive innovation"

I sommer leste jeg Clayton Christensen m. fl. Disrupting Class, om disruptiv innovasjon, dvs. innovasjon som fører til nye produkter og tjenester, og som underbyr og bryter med eksisterende produkter, for så å konkurrere disse av banen (enkelt sagt). Jeg er så heldig å få være med Arne Krokan og Rogaland Fylkeskommune på Lederopplæring, og boken er pensum i kurset. Clayton og medforfatterne nevner en rekke eksempler på billig og tilgjengelig teknologi "som drar teppet under bena på" tungrodde, dominerende selskap, og forklarer hvorfor det er så vanskelig for disse selskapene å snu seg rundt. Forfatterne selv har skrevet om dette på blogger.

Toriene om "disruptive innovation" anvender de så på undervisningssektoren, og viser hvordan ny teknologi kommer til å føre til at skoler kan regne med konkurranse når det gjelder å tilby god, elev-sentrert undervisning. Skoleverket, hevder Clayton og co., har brukt ny teknologi på en gammeldags måte, og dette har ikke ført til den innovasjonen en kunne håpe på. Skolen må bli mer elev-sentrert og tilby ulike typer læring for å møte det potensialet de lærende har.

Så kommer jeg til poenget: innholdsportalen Diglib i lys av "disruptive innovation".

Diglib er et samarbeid mellom forlagene og læringsplattformene. En ønsker å lage en god løsning for å tilby digitalt innhold på en måte som gjør disse enkle å finne og bruke for de lærende og lærerne. På sitt beste er ressursene i Diglib veldig gode, favoritten min er Panorama, et norskverk fra Gyldendal. Her ser en virkelig hva digitale ressurser kan tilføre undervisningssituasjonen. I tillegg er det oppdelt på en slik måte at ressursen er lett å bruke og tilpasse den enkelte lærende og læringssituasjonen.

Spørsmålet da blir om Diglib klarer å møte den "disruptive innovasjonen", eller om det er for sent. Er Diglib disruptiv? Vil de store forlagene bli underbydd og feid av banen, eller innehar de enda en urokkelig posisjon hos de som kjøper og bruker læremidler? Og hva er fremtiden for læringsplattformene? For å avslutte med en skikkelig lærer-klisje; "den som (har e)lever får se." Eh...

Ingen kommentarer: