mandag 2. februar 2009

Rektorskoler


Som en del av kurset jeg deltar på, har jeg fått i lekse å prøve meg på en kommentar til UDIRs kompetanseønskeliste for rektorer. UDIR ønsker å opprette en rektorutdanning, og lister opp ulike krav til denne utdanningen, og krav til rektor som leder. Jeg må ærlig innrømme at jeg synes det er vanskelig å skulle mene noe om rektorutdanning, men jeg kan jo gjøre et forsøk.

Da jeg som ikke helt ung, men i hvert fall nyutdannet lærer satt i en isolert krok på lærerværelse og diskuterte rektor med en god, gammel norsklektor av det friske slaget, sa han noe som jeg alltid har båret med i møtet med hver ny rektor: "Rektorar" sa han "kjem i to variantar" - "Dei som kan rekne, og dei som kan folk". Med bare 5 rektorer under vesten etter 15 år i ulike skoleslag har jeg neppe noe statistisk signifikant materiale, men heldigvis tok han feil. Alle rektorene jeg har jobbet under har vært dyktige på sin måte, men ingen har vært i nærheten av ønskelisten til departementet. Hver og en av disse lederne har løst oppgaven sin på vidt forskjellig måte. Det henger også sammen med at de institusjonene jeg har jobbet ved har vært veldig ulike, med ulike tradisjoner og forankringer.

Det viker som om UDIR har tenkt å imøtegå utfordringene som skolen står overfor med en supermann (eller kvinne)med sterk moral. Det blir fristene å pirke borti denne konstruksjonen med litt dekonstruksjon. En forestilling om et slikt superindivid som løser alle oppgaver og imøtegår alle utfordringer hører hjemme i tidligere tider. Det moderne individet er komplekst, mangfoldig og skiftende, og avhengig av motsetningsfylte omgivelser. Først og fremst kommer en skoleleder i de neste tiårene til å bli stilt overfor enorme samfunnsendringer som ingen har oversikt over. En skoleleder som starter gjerningen i dag (ca. 40+/- ) blir pensjonist i 2030-40. Under ”skolens kontekst” nevner UDIR at lederen må "vite, kjenne til og forstå,” skolen i forhold til: ”Systemforståelse, strukturforståelse og kulturforståelse.” Litt mer av dette, og litt mindre ”supermann” kanskje? I tillegg bør en få kunnskap om fremtidsrettede arbeidsmodeller, crowdsourcing, og ulike modeller for virtuelt samarbeid. Et lite afrikansk ordtak til slutt; "For tomorrow belongs to the people who prepare for it today...”
Se ellers illustrasjon.

Ingen kommentarer: