lørdag 28. mars 2009

Sjur Holsen i BT skriver om den norske "taperfabrikken" i en artikkel i BT. Yrkesskoleelever er enda mer utsatt for frafall og stryk etter Kunnskapsløftet. For relativt kort tid siden jobbet jeg som engelsklærer på en yrkesskole, og opplevde elevenes møte med Kunnskapsløftet på nært hold. Fagplanen i engelsk er både spennende og interessant, men svimlende abisiøs. Å "...uttrykke seg skriftlig og muntlig på en nyansert og situasjonstilpasset måte, med flyt, presisjon og sammenheng" på sitt eget morsmål er vanskelig nok, og det å mestre å uttrykke seg med en slik presisjon på et fremmedspråk krever svært mye av den som skal lære.

Samtidig er det stadig behov for å mestre engelsk og andre fremmedspråk, både for elektrikere, tømrere og andre. Yrkesfagelever fortjener en egen fagplan som tar deres kompetansebehov på alvor, og som ikke spenner ben for dem.

Ingen kommentarer: