onsdag 26. august 2009

Good ideas, ladies?


Holder på å lese ITU-monitor, og der står det, svart på hvitt: "Analyse av resulatene viser at mannlige lærere gjør det signifikante (sic.) bedre på prøven sammenliknet med kvinnelige lærere." Det finnes mange hederlige unntak, men avogtil virker som om mange kvinnelige lærere synes at "dette med data er en mannegreie". Og da blir det jo det, da. I tillegg viser undersøkelsen at kvinnelige lærere på lavere klassetrinn (7. klasse) har dårlige digital kompetanse enn lærere som jobber med eldre elever. Så tendensen er klar, og bekrefter helt klart det jeg selv har opplevd. Dette handler vel så mye om kultur, holdninger og identitet som noe annet, og dette må en ta inn i betraktning når (hvis?) en satser på kompetanseheving. It takes one to know one. Gode ideer for hvordan skal en nå denne gruppen?

4 kommentarer:

Ingunn sa...

1. Skape et bedre fellesskap rundt kompetansehevingen. Det er ingen konkurranse, men noe vi gjør sammen.
2. Hente inn gode (kvinnelige) forbilder som fokuserer på pedagogisk bruk av verktøyene.

Spennende tema, jeg håper du får mange gode tips her!

elisa sa...

Veldig enig i disse punktene, spesielt det med gode kvinnelige forbilder. IKT må tilføre noe som med en gang virker nyttig, tror jeg, for at eldre kvinnelige lærere skal ta IKT i bruk i større grad. Forskning har vist at kvinner gjerne ønsker seg en nytteverdi av IKT, mens menn "leker" mer.

Men blir også minnet på den gamle vitsen: "How many psychologists does it take to change a lightbulb? Just one, but it's got to want to change..."

bjolav sa...

Antar at menn også er meningsberettiget: Min erfaring fra videregående skole er at kvinner, ikke bare den yngre garde, er vel så oppegående når det gjelder god reflektert pedagogisk bruk av IKT. Kanskje forklaringen er at de nettopp ser nytteverdien!?!?

Arne Krokan sa...

Du setter søkelyset på en interessant ting her, og jeg tror Ingunn antyder en smart løsning: nettverk og gode modeller. Nå er det jo slik at det er veldig mange av de mest profilerte digitalistene i vgs som er kvinner, så dette burde ikke være så vanskelig. Hva med nettverksbiten? Er det nok å kjøre dette gjennom delogbruk? Eller bør en gjøre noe mer? Hva med nettverkskvelder for interesserte på hver skole? Noen som har gjennomført dette?
-arnefingl