torsdag 1. juli 2010

Læreplanmål i it's learning

Jeg bruker læreplanmålene i Kunnskapsløftet i it's learning aktivt. Jeg importerer dem fra biblioteket og bruker dem i planleggeren, for å skaffe oversikt for meg selv og elevene. Jeg knytter læreplanmål til perioder i planleggeren, og alle oppgaver og andre aktiviteter i it's learning har læreplanmål knyttet til seg. Slik får vi en nyttig oversikt over hvilke aktiviteter som er knyttet til de ulike læreplanmålene til enhver tid. Nå er det kommet endringer i læreplanene i flere fag i Kunnskasløftet, og jeg vil gjerne ha de oppdaterte planene klare til skolestart.

En har ulike muligheter i it's learning når det kommer til å løse dette problemet. En kan 1) skrive inn helt nye læreplanmål manuelt, 2) legge inn læreplanmål i en mal som en finner i Hjelp-funksjonen i it's learning og så importere dem, eller 3) importere eksisterende læreplanmål fra biblioteket i it's learning, og så redigere dem slik at de blir riktige i forhold til gjeldene planer, og endelig 4) vente på at it's learning oppdaterer læreplanmålene som ligger i biblioteket... (Hvis en søker på "læreplanmål" i Hjelp-funksjonen i it's learning finner en oversikt over de tre første valgene, med steg for steg instruksjoner.)

Etter å ha plundret ganske grundig med ulike løsninger har jeg kommet til at det letteste er å importere de gamle læreplanmålene fra bibliotelet i it's learning, og så redigere disse. Da igjen kan en eksportere de redigerte læreplanmålene, og dele disse med kollegaer. Kanskje dette er noe for Del og Bruk?

Ingen kommentarer: