mandag 2. august 2010

Google-generasjonen kommer til en skole nær deg


Nå er det kun noen uker igjen til et nytt skoleår. Det som slår meg med fornyet kraft er hvor vanskelig det er å være leder, lærer og elev i dagens skole. Skolen er midt i et paradigmeskifte, som handler om hva kunnskap er, og hvordan denne skal måles og verdsettes. Hvis en leser BT, kan en få inntrykk av at bare PC og Internett hives ut av skolen, så retter alt på seg. Skolen kan gå tilbake til et sted der elever lærte, og ikke kastet vekk tiden på Facebook. Prøv et søk på BT.no om "PC i skolen", så skjønner en fort hva jeg mener.

Dessverre er det ikke så enkelt. PC og Internett er kommet for å bli, også i skolen. Allikevel er det viktig at lærere vet hvilken plass PC og Internett har i undervisningen og evalueringen til en hver tid. Dette er vanskelige ting, og alle involverte parter trenger å skaffe seg erfaring og lære mer, derom er det ikke noen tvil. Båten blir til mens man ror, for å sitere Stig Hjerkinn Haug, igjen.

Noen av de vanskeligste spørsmålene vår 2010 var knyttet til PCer og juks på prøver i fremmedspråk. I en ideell verden "jukser" ingen. Men slik er det dessverre ikke. Hva som oppfattes som juks kan også variere fra person til person. I utgangspuktet vet elever at de ikke har lov til å bruke oversettelsesprogram på prøver. Elever laster ned oversettelsesprogram som de installerer lokalt. Slik er de ikke avhengige av internettoppkobling for å bruke oversettelsesprogrammet. Disse brukes i teksproduksjon uten at læreren ser det, og på prøver i fremmedspråk. Selv om det er nyttig å kunne bruke oversettelsesprogram og vite hvilke styrker og svakheter disse har, så er nok læringsutbyttet lik null, og resultatet på prøven blir selvsagt feil. Problemet for lærer og elev er at de trenger en løsning, og det fort. Den mest nærliggende løsningen synes å være å legge vekk PCen en stund, for å konsentere seg om den typen kunnskap en må ha inn for å fungere som tekstprodusent. Og det må være lov. Hvis noen har noen gode råd i denne sammenhengen kan de poste her.

Generasjonen født etter 1993 kalles Google-generasjonen. De har aldri opplevd et samfunn uten internett. Eirik Newth skriver om dette på forfatterbloggen sin i anledning verdensvevens 20-årsdag. Det er vanskelig å motivere denne generasjonen til å pugge og lære ting utenat. Hvorfor skal en pugge hovedsteder når en kan slå opp på sekunder? Og det er dette som gjør at det er så vanskelig å være lærer og elev i dag; at selve synet vårt på kunnskap er i ferd med å forandre seg.

Hva er kunnskap? Er kunnskap individuell eller kollektiv eller begge deler? Er det kunnskap du har her og nå, eller det du kan finne ut, hvis du googler? Eller kanskje kunnskap er det du kan få til eller få greie på om du bruker ditt personlige læringsnettverk (PLN), hvis du har et? Eller er kunnskap alle disse faktorene, og mer til? Og hva er det vi måler når vi evaluerer og tester?

Sikkert er det at en fortsatt trenger å lære og pugge. En kan for eksempel ikke lære å snakke et fremmedspråk uten å lære seg grunnleggende vokabular og grammatikk i dette språket. Lærere må tørre å ta denne diskusjonen med elever, og tørre å finne frem analoge læringsverktøy om det er disse som passer best i en gitt situasjon. Bok, blyant og papir er ikke ut.

Jeg savner en mer informert offentig debatt om disse tingene. Endel avisers ensidige forkusering på det negative ved PC og Internett i skolen er rett og slett ikke særlig glup. Debatten om de samme tingene som går føre seg på diverse blogger og nettfora er mange hakk hvassere enn det mange aviser kan skilte med. For hvis vi hiver ut alt Internett og PC fra skolen, hvem skal vise de lærende hvordan de kan få fullt utbytte av den kunnskapsrevolusjonen som er i gang, slik at de kan være best mulig forberedt til det jobbmarkedet de møter om noen år? Will Richardson siterer Michael Schrage fra ”Harvard Business Review" hvor Schrage legger frem hvilke mennesker som blir ansatt i dag, og det holder ikke lenger med en god CV. De beste kandidatene til jobber i dag er dem som kan vise til "skills", ferdigheter som de kan dokumentere at de har gjennom web-baserte tjenester som blogger og delte presentasjoner.

Fortsatt god sommer i noen uker til.

Ingen kommentarer: