onsdag 8. juni 2011

Semesteravslutning og karakterer


I disse dager setter vi sluttvurderinger, og da prøver jeg ut noe som jeg ikke har gjort før. Jeg lager til en oppgave i itslearning som heter "Sluttvurdering og forberedelse til elevsamtale." Jeg ber elevene gå inn i karakterboken i itslearning. Jeg har også hyperlenket til de oppgavene og elementene som er bakgrunn for hver vurdering i de ulike fagene ved hjelp av trepekere. I karakterboken i itslearning ligger i tillegg alle underveisvurderingene uten karakter, som også teller med. På bakgrunn av dette må elevene selv foreslå hvilken karakter de tror de får.

På denne måten oppnår jeg at både elevene og jeg er godt forberedt på samtalen om sluttvurderingen. Jeg ser at det er stort sett samsvar mellom mine karakterer og elevenes karakterer. Jeg vet også hvilke elevsamtaler jeg må prioritere først, for å komme de elevene i møte der det er stort sprik mellom mine vurderinger og deres. Jeg understreker selvsagt overfor elevene at det er jeg som setter karakterene, men at det er viktig å få ryddet eventuelle misforståelser og potensielle klager av veien før sluttvurderingen blir satt. Elevenes begrunnelse og mine svar kan jeg ta vare på i karakterboken for videre dokumentasjon i tilfelle klagesaker.

Ingen kommentarer: