fredag 17. desember 2010

Varieties of English

I Internasjonal Engelsk jobber vi med læreplanmål som sier at elevene skal: "gi eksempler på andre varianter av engelsk enn dem som brukes i det angloamerikanske kjerneområdet, og reflektere over deres særpreg."

I dette arbeidet har vi bruk ressurser på nettet, og spesielt Youtube. Elevene har funnet frem til videosnutter av engelsk som ikke er fra det angloamerikanske kjerneområdet, (og noen som er derifra), og skrevet oppgaver om dette. (Noen av elevene skriver blogger, og postet både video og refleksjoner der.) Jeg har bedt dem om å lytte og å beskrive forskjeller de hører i ordvalg, grammatikk og lyder som de kan identifisere som ulike fra standard engelsk. Ved hjelp av Wikipedia og andre nettsteder hvor engelskvarianter er beskrevet, har de funnet frem til og analysert autentiske og engasjerende eksempler. Elevene klarte å finne og diskutere ulikheter i vokabular, grammatikk og fonetiske variasjoner selv om de ikke hadde kunnskap om lydskrift i særlig grad. Dette var ingen eksakt og vitenskapelig diskusjon, men en utforsking av ulikheter og særpreg ved de ulike variantene, og en diskusjon om hvorfor disse engelskvariantene hørtes ut slik de gjorde. (Historiske grunner, påvirkning fra andre språk i samme språkområde var blant annet en del av det som ble dikutert.)

Noen av videoene vi fant inneholdt banning, så dette er kanskje ikke noe alle ønsker å introdusere i klasserommet. Hvis en er villig til å risikere dette, får en på kjøpet mange morsomme og engasjerende videoer, der potensialet for læring er stort.I tillegg kan en benytte anledningen til å snakke om banning, og hvor viktig det er å tilpasse språket til ulike sosiale situasjonener. Alternativt kan læreren finne en håndfull "godkjente" videoer som elevene kan ta utgangspunkt i.

I fortsettelsen av dette hadde vi en diskusjon om hvilken engelskvariant vi lærer, og hvor den kommer fra. Denne videoen fra David Crystal støtter at en bringer denne diskusjonen inn i klasserommet.

Ingen kommentarer: